Detta gäller för restauranger angående covid-19

Minska risken för smittspridning runt julbordet på din restaurang

Ska du ha julbord på din restaurang? Här har vi listat regler och rekommendationer som förhindrar trängsel och minskar risken för smittspridning av Covid-19.

Självbetjäning är ok – men förhindra trängsel

Det är tillåtet att låta gästerna själva hämta sin mat vid en buffé, det vill säga ett julbord. Restaurangen ska då ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön till eller framme vid julbordet. Gäster som hämtar mat vid julbordet måste också kunna stå minst en meter från närmast sittande gäster.

Du kan förhindra trängsel genom att markera på golvet var gästerna ska stå i kö eller erbjuda flera olika bord där gästerna kan hämta mat. Ett alternativ är att personalen förbereder jultallrikar och serverar gästerna vid bordet.

Alla måste sitta när de äter eller dricker

Gästerna måste sitta när de dricker och äter. Det gäller även välkomstdrink, mingel eller liknande. Det är dock tillåtet att låta gästerna hämta maten eller drycken vid en bardisk eller en buffé, under förutsättning att de sedan kan gå till sitt bord utan att riskera att trängas med andra gäster.

Dela upp stora sällskap på flera bord

Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det får sitta max åtta gäster från samma sällskap vid varje bord. Det ska dessutom finnas möjlighet att hålla avstånd till varandra vid bordet. Det är alltså viktigt att möblera så att varje gäst får gott om utrymme.

Informera dina gäster

Det ska finnas tydlig information till gästerna om att de ska:

  • hålla avstånd till varandra
  • stanna hemma vid symptom
  • tvätta händerna
  • sitta ned när de äter eller dricker

Ge förutsättningar för god handhygien

På restaurangen ska det finnas möjlighet för gästerna att tvätta händerna med tvål och vatten. Om möjligheten för det inte finns ska restaurangen erbjuda handsprit.

Du ansvarar för att ha rätt tillstånd vid uppträdanden eller konserter

Vid uppträdanden som sker på ett serveringsställe kan det krävas tillstånd från Polismyndigheten. Det är verksamhetens eget ansvar att ta reda på vilka eventuella tillstånd som behövs.

Vid konserter och andra evenemang är det viktigt att gästerna ges möjlighet att hålla avstånd till varandra samt att de sitter ned.

Har du frågor, kontakta din kommun.