Femkamp

Femkamp med instruktör

Teambildande aktiviteter där gruppen får arbeta tillsammans.

Tidsåtgång ca 1 timme (Beroende på gruppens storlek)

En kort beskrivning av de olika grenarna:

  1. Spiken – Alla i laget skall slå ner varsin spik i stubben. Snabbaste laget vinner.
  2. 5-manna skidor – 4 pers i varje lag går på skidorna och rundar en kub och tillbaka. Snabbaste laget vinner
  3. Kulloppet – Hela laget bildar en ränna med hjälp av rör, för fram bollen till hinken.4 bollar ska ner i hinken. Snabbaste laget vinner
  4. Styltor – Laget skall runda en kubb (alla kan inte gå på styltor så det är ok att hjälpas åt) Snabbaste laget vinner
  5. Bollkastning – Varje person i laget ska kasta 3 bollar var mot en skiva med olika stora hål, 10-40 poäng/hål. Flest poäng inom laget vinner